فیلیپین در حال آماده سازی چارچوب جدید برای بانک های دیجیتال است

بانک مرکزی فیلیپین در حال آماده سازی چارچوب جدیدی برای بانکداری دیجیتال است ، اقدامی که می تواند منجر به تأسیس بیشتر بانک های دیجیتال در این کشور شود. بنا به اظهارات معاون فرماندار چوچی فوناسیر به فیلیپین دیلی اینکوایرر ، بانكو مركز بانكی پالیپیناس قرار است در اواخر این ماه بخشنامه ای در مورد…

TwitterInstagramTelegram