بلاکچین یک دهه دیگر فین تک را به دست می گیرد

گزارش سنا استرالیا ادعا کرده است که فناوری بلاکچین کلید کلیه شرکتهای فناوری مالی (fintech) و فناوری نظارتی (regtech) خواهد بود. این گزارش خواستار اتخاذ بلاکچین و سایر فن آوری های نوظهور در حالی است که این کشور با اولین رکود اقتصادی طی سه دهه گذشته مواجه است. این گزارش توسط سناتور اندرو براگ ،…

TwitterInstagramTelegram