عربستان گذرنامه تجاری بلاک چین را برای سهولت تجارت پیشنهاد می کند

عربستان سعودی معتقد است که فناوری بلاکچین می تواند تجارت مرزی را با اجازه دادن به تجارت برای اثبات انطباق مالی در چندین کشور ، تا حد زیادی کاهش دهد. عربستان سعودی در پیشنهاد خود به جامعه تجاری G20 ، از زنجیره بلوکی برای رفع موانع جغرافیایی برای مشاغل حمایت کرد. رهبران تجارت عربستان سعودی…

TwitterInstagramTelegram