امارات سیستم مجهز به بلاکچین را برای کمک به کشاورزان در هند معرفی می کند

امارات متحده عربی برای کمک به روابط بین صنایع غذایی خود و کشاورزان در هند ، بستر جدید تجارت الکترونیکی را معرفی کرده است. پلت فرم جدید مبتنی بر بلاکچین ، Agriota نامیده می شود ، طبق دستورالعمل مرکز کالاهای دبی منطقه آزاد دبی (DMCC) و اختیارات دبی در تجارت و تجارت کالاها راه اندازی…

TwitterInstagramTelegram