ارزهای دیجیتال نمیتواند توسط دولت ها تضعیف شود

جورج بال ، مدیر مالی قبلی پرودنشال فایننشل Prudential Financial ، سرمایه گذاران ثروتمند را برای دستیابی به بیت کوین توصیه می کند ، زیرا این تنها دارایی است که نمی تواند توسط دولت تضعیف شود

TwitterInstagramTelegram